Enel PS, kao inženjerska kuća, većinu svoje energije usmerava ka kompleksnim rešenjima prilagođenim biznisu korisnika, što vama omogućava da se fokusirate na svoje osnovno poslovanje.

Brzi punjači za elektro vozila

Brzi punjač za elektro vozila, koristi obnovljive izvore energije, koji se po potrebi mogu kombinovati sa napajanjem iz elektro mreže ili biti priključeni direktno na elektro mrežu.

Prema ulaznim parametrima napajanja postoje tri osnovna modela punjača:

  • SOLAR - napajanje preko solarnih panela
  • GRID - napajanje preko elektro mreže
  • COMBO - kombinovano napajanje preko solarnih panela i elektro mreže